De Boezels

Jeugdvereniging Westerbeek

AVG

Verklaring AVG Jeugdvereniging De Boezels

Als Jeugdvereniging De Boezels verzamelen wij persoonsgegevens van onze leden. De betreffende persoongegevens zijn: Voornaam, (tussenvoegsel(s)), Achternaam, Adres, Postcode, Woonplaats, Telefoonnummer ouders/verzorgers, Zorgverzekering en bijbehorend polisnummer, Emailadres ouders/verzorgers, Naam ouders/verzorgers en eventuele bijzonderheden/beperkingen van leden.

 

Privacy Impact Assessment

Contactgegevens, waaronder Voornaam, (tussenvoegsel(s)), Achternaam, Adres, Postcode, Woonplaats, Telefoonnummer ouders/verzorgers, Emailadres ouders/verzorgers en Naam ouders/verzorgers, worden gebruikt voor contact met desbetreffende leden.

Gegevens omtrend de zorgverzekering en bijbehorend polisnummer worden gebruikt in geval van nood, zoals ziekenhuis bezoek tijdens clubochtend en jaarlijks kamp.

Eventuele bijzonderheden/beperkingen van leden, ook van medische aard, dient Jeugdverening De Boezels in bezit te hebben tijdens het jaarlijks kamp. Deze zijn nodig voor de juiste verzorging van kinderen en in geval van nood. Deze gegevens worden na het jaarlijks kamp vernietigd en in een nieuw seizoen opnieuw bij ouders/verzorgers opgevraagd.

Leden en/of ouders/verzorgers van leden kunnen ieder moment contact op nemen met Mw. W. Kurvers, ook wel secretaris, om de huidige gegevens op te vragen en/of te wijzigen.

Jeugdverening De Boezels acht bovenstaande gegevens noodzakelijk om deel te nemen aan de clubactiviteiten. Gegevens worden verzameld en beheerd door eerder genoemde secretaris en op diens laptop bewaard. Desbetreffende laptop is beveiligd met de standaard beveiliging tegen virussen en hacken en bevindt zich ten alle tijden in het woonhuis van de secretaris. Mw. W. Kurvers is, naast haar functie als secretaris, ingesteld als Functionaris Gegevensbescherming (FG). FG heeft zeggenschap over alle bestanden betreffende persoonsgegevens. 

 

Procedure Datalek

In geval van een datalek van persoonsgegevens aan derden die geen toegang tot deze gegevens mogen hebben, denk hierbij aan een verkeerd verzonden e-mail, gestolen laptop, afgedankte niet-schoongemakte computer, verloren USB-stick of cyberaanval, moet dit direct na ontdekking gemeldt worden bij Functionaris Gegevensbescherming W. Kurvers. Daarbij wordt duidelijk vermelt welke informatie gelekt is. FG informeert hierna overige bestuursleden. Functionaris Gegevens bescherming is verantwoordelijk voor het melden van datalek bij Autoriteit Persoonsgegevens via http://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl.