De Boezels

Jeugdvereniging Westerbeek

Contributie

Voor het jaar 2017/2018 vragen wij een contributiebedrag van € 40,- per kind (excl. kamp). Als je je opgeeft, dan graag het bedrag vóór 15 sept. 2018 overmaken op:
Banknummer NL15RABO014.02.04.458 t.n.v. “Stichting Jeugdwerk Westerbeek” o.v.v. “contributie .......(naam)...... 2018/2019”.